Kajian Kepuasan Pelanggan

[[[["field4","contains","Lain-lain. Nyatakan"]],[["show_fields","field25"],[]],"and"],[[["field5","contains","Lain-lain. Nyatakan"]],[["show_fields","field30"]],"and"]]
1 Step 1
BORANG SOALSELIDIK PERKHIDMATAN KUMPULAN BINARAYA

Beritahu kami pendapat anda! Selaras Dengan Misi Kami Untuk Memberi Perkhidmatan Yang Cemerlang, Maklum Balas Anda Amatlah Penting Kepada Kejayaan Kami.  Harap Anda Boleh Melapangkan Masa Untuk Mengisi Borang berikut.

1. Urusan anda dengan Kumpulan Binaraya
2. Bagaimana anda mengenali Kumpulan Binaraya
3. Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi?

4. Sila kongsi pengalaman anda berkenaan layanan yang diterima

a) Mesra, Sopan, Peramah
b) Maklumat Tepat dan Betul
c) Keseluruhannya
5. Nama Warga Kerja Kumpulan BINARAYA yang telah melayani andaNama
6. Bagaimana kami boleh layan anda dengan lebih baik? Sila berikan cadangan dan ulasan.more details
0 /

7. Sila beri butir-butir diri anda:

Namayour full name
Alamatyour full name
No Telefon (HP)your full name
No Telefon (Pejabat)your full name
No Telefon (Rumah)your full name
Keturunanpick one!
Previous
Next